Publikacje

Wybrane publikacje Pracowni:

 • Gacek T., Pstrusińska J., Rzepka M. (red.), Galewicz C. (współpraca) Miscellanea Afghanica Cracoviensia, Persepolis, Kraków 2010
 • Gacek T., Pstrusińska J. (eds), Proceedings of the Ninth Conference of the European Society for Central Asia, Cambridge Scholars Press, Cambridge 2009
 • Cezary Galewicz, Jadwiga Pstrusińska, Lidia Sudyka (red.) Collectanea Eurasiatica Cracoviensia. Zrozumiec Eurazję, od starożytności do czasów współczesnych, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007,
 • Księga czynów Ardaszyra syna Papaka, przetłumaczył Tomasz Gacek, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2006,
 • Jadwiga Pstrusińska, O tajnych językach Afganistanu i ich użytkownikach, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2004,
 • Jadwiga Pstrusińska, Piotr Stalmaszczyk (red.) Collectanea Eurasiatica Cracoviensia. Zrozumiec Eurazję, od starożytności do czasów współczesnych, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2003,
 • Jadwiga Pstrusińska, Andrew Fear (red.) Collectanea Celto-Asiatica Cracoviensia, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2000,
 • Jadwiga Pstrusińska, Old Celtic cultures from the Hindukush perspective, Kraków: Universitas, 1999

Wybrane publikacje zrealizowane w ramach działalności Zespołu w latach 2008 i 2009:

Tomasz Gacek

 • New Vocabulary in Dari, Persian and Tajiki, Galewicz, Pstrusińska J., Sudyka L. (ed. merytoryczni), Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, wydano w 2008

Cezary Galewicz

 • Galewicz C., Pstrusińska J., Sudyka L. (ed. merytoryczni), Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, wydano w 2008

Aleksander Głogowski

 • Islam a globalizacja [w:] Krauz - Mozer B., Borowiec P. (red), Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, WUJ, Kraków 2008

Katarzyna Javaheri

 • Kontrasty współczesnego Afganistanu, Arcana, nr 81-82, 2008
 • Gospodarka nieruchomościami w Afganistanie, Stosunki Międzynarodowe, nr 61, 2009
 • Edycja książki K. Kleiber, Irańskie wizerunki ajatollaha Chomeiniego z lat 1979-1988, Persepolis, Kraków 2009 

Marek J. Olbrycht

 • Alexander the Great versus the Iranians – an Alternative Perspective, Folia Orientalia, 42/42, 2006/2007, Kraków, ukazało się w 2008
 • Strabon i Och: nekotorye zamečanija po rekam antičnoj Central'noj Azii, in: S.G. Kljaštornyj, Š.M. Mustafaev (edd.), Doroga Strabona" kak čast' Velikogo šelkovogo puti, Samarkand-Tashkent 2009
 • The Military Reforms of Alexander the Great during His Campaigns In Iran, Afganistan and Central Asia, C. Galewicz, Pstrusińska J., Sudyka L. (ed. merytoryczni), Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, wydano w 2008 

Barbara Ostafin

 • Azja w Europie. O wędrówkach bajek Pilpaja, Galewicz, Pstrusińska J., Sudyka L. (ed. merytoryczni), Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, wydano w 2008

Jadwiga Pstrusińska

 • Galewicz C., Pstrusińska J., Sudyka L. (ed. merytoryczni), Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, wydano w 2008, 350 str.
 • The former art of the Afghan Kirgiz People living at present in Eastern Turkey,Proceedings of the Tenth Conference of European Society for Central Asian Studies Central Asia: Sharing Experiences and Prospects, Center for Black Sea and Central Asia, Middle East Technical University, Ankara, September 12 – 15 2007. Its full version with pictures published and distributed on CD. Ankara 2008
 • O idei tajnych języków Afganistanu, Spotkania Klubu Historii Idei, tom II 2004-2007, Śnieżyńska-Stolot E. (red.), Kraków, UJ, 2009
 • O rozwoju badań na temat obecności Celtów w Azji Środkowej, Spotkania Klubu Historii Idei, tom II 2004-2007, Śnieżyńska-Stolot E. (red.), Kraków, UJ, 2009

Karolina Rakowiecka-Asgari

 • Uwagi o edukacyjnych aspektach zagadki w starożytnej Grecji, Iranie i Indiach, Galewicz, Pstrusińska J., Sudyka L. (ed. merytoryczni), Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, wydano w 2008

Marcin Rzepka

 • Różne twarze historii. O narodzie, patriotyzmie i bohaterach narodowych w kontekście afgańskim, Galewicz, Pstrusińska J., Sudyka L. (ed. merytoryczni),Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, wydano w 2008
 • Kabul – miasto wyobrażone, Galewicz, Pstrusińska J., Sudyka L. (ed. merytoryczni),Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, wydano w 2008
 • Co boskie dla Boga, co carskie dla cara. Instytucjonalny islam w imperialnej Rosji. Recenzja książki R.C.Crews, For Prophet and Tsar. Islam and Empire In Russia and Central Asia, Harvard University Press, Harvard 2006, [w:] Nowa Europa Wschodnia, 2/2008

Katarzyna Tułak

 • Praźródło kultury europejskiej - o możliwościach rekonstrukcji kultury i języka indoeuropejskiego, Źródła Humanistyki Europejskiej, Juwenilia Philologorum Cracoviensium, T. I., Kraków, 2008
 • Język jako wyznacznik tożsamości etnicznej w Pakistanie, Indologia, periodyk naukowy doktorantów i studentów, nr 1, Kraków 2009
 • Uwagi o wokalizmie zapożyczeń perskich w języku hindi, C. Galewicz, Pstrusińska J., Sudyka L. (ed. merytoryczni), Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, wydano w 2008
 • statusie języka paszto w Pakistanie, C. Galewicz, Pstrusińska J., Sudyka L. (ed. merytoryczni), Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, wydano w 2008