Pracownia

Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich (PIBE) stanowi część Instytutu Orientalistyki UJ. Swoją działalność rozpoczęła w grudniu 2000 roku staraniem prof. Jadwigi Pstrusińskiej. Forma i przedmiot badań prowadzonych przez członków Pracowni zmieniały się w czasie i przestrzeni, zawsze łączyły jednak perspektywę języko-, literaturo- i kulturoznawczą. Aktualna formuła badawcza Pracowni stanowi wypadkową zainteresowań naukowych poszczególnych członków zespołu jak i dotychczasowych (p.o.) kierowników reprezentujących różne dyscypliny orientalistyczne:

  • prof. dr hab. Jadwigi Pstrusińskiej (2000-2010) - afganologia
  • prof. dr hab. Lidii Sudyki (2010-2012) - indianistyka
  • dr hab. Cezarego Galewicza (2012-2015) - indianistyka
  • dr Mateusza M. Kłagisza (2015-) - iranistka / afganologia

Obecnie szczególny nacisk kładziemy na wspieranie badań środkowoazjatyckich, zwłaszcza afganologicznych i iranistycznych.

Pracownia jest siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich i działa w oparciu o współpracę międzywydziałową, międzyuczelnianą i międzynarodową.

 

Aktualny adres PIBE to:

al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków
pokój 408