Miscellanea Afghanica Cracoviensia

Edytorzy merytoryczni: Tomasz Gacek, Jadwiga Pstrusińska, Marcin Rzepka
Współpraca: Cezary Galewicz
Wydawnictwo Persepolis, Kraków 2010

Spis artykułów z niniejszego tomu:

 • Tomasz Gacek
  Zapożyczenia w tekstach codziennego marketingu we współczesnym języku dari
  Toponim Kabul w źródłach średnioperskich
 • Aleksander Głogowski
  Sytuacja polityczna na pograniczu pakistańsko-afgańskim
 • Stanisław Jaśkowski
  Chełpienie się Emira Krora
 • Katarzyna Javaheri
  Rozwój społeczno-gospodarczy Kabulu na przykładzie rynku nieruchomości
  Polska bibliografia afganologiczna
 • Agnieszka Myśliwska
  Czym jest Pasztunwali dla Pasztunów?
 • Marek J. Olbrycht
  Zagadkowy Ochos i rzeki starożytnego Afganistanu
 • Jadwiga Pstrusińska
  Miniatura czwarta. O hydronimie Nil, Błękitnej Wodzie, Przyjacielu Ludzkości i Pani Świata
  O walce w pasztuńskim kodeksie honoru
 • Karolina Rakowiecka
  Afqani dżama'at. O Afganach, stereotypach i propagandzie w porewolucyjnym Iranie
 • Marcin Rzepka
  Obraz Afganistanu w wypowiedziach Hamida Karzaja z lat 2001-2004
  Uwagi o konstytucjach afgańskich. O roli, jaką pełni w nich islam i o wolności religijnej
 • Marcin Rzepka, Jadwiga Pstrusińska
  O rozwoju afganologii polskiej
 • Robert Sendek
  Afganistan – ziemia utracona. Koncepcje lingwistyczne Petyra Dobrewa
 • Jolanta Sierakowska-Dyndo
  Społeczna pozycja poety. Paralele pasztuńsko-celtyckie
 • Szymon Skalski
  Sufizm a rozwiązanie konfliktu afgańskiego. Głos w dyskusji
 • Marek Smurzyński
  The Perception of the Media Changes in Afghanistan
Data opublikowania: 22.01.2016
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski